Світ ефективного бізнесу

Обов’язковий аудит фінансової звітності. Хто і коли.

06 лютого 2019

Обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом. (п.16 ч.1 ст.1 Закону від 21.12.2017 № 2258 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність").

Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності зазначено у статті 14 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996. Крім того, ст.14 цього Закону визначає перелік підприємств, діяльність яких підлягає обов'язковому аудиту та оприлюдненню фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) розділ V "Прикінцеві положення" ЗУ № 996 доповнено пунктом 12 , яким подовжено строки оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом, але не пізніше 31.12.2020 року.

 

Підприємства, які зобов′язані проводити обов′язковий аудит фінансової звітності та оприлюднювати її на своїй веб-сторінці разом з аудиторським висновком

Види підприємств
за критеріями

Починаючи з фінансової звітності за 2018 рік

Посилання на Закон

  • Підприємства, що становлять суспільний інтерес ССІ (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
  • Публічні акціонерні товариства;
  • Суб’єкти природних монополій на загальнодер-жавному ринку >>
  • Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях >>

Зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визна-чених законодавством

абз.1 ч.3 ст.14 ЗУ № 996

 

Починаючи з фінансової звітності за 2019 рік

 
  • Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
  • Середні підприємства.

Зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що  настає  за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність  разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

абз. 2 ч.3 ст.14 ЗУ № 996

  • Інші  фінансові  установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

абз. 3 ч.3 ст.14 ЗУ № 996

  • Державні, комунальні підприємства

 

ЗУ № 996 не передбачає

 

Підприємства, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 та перераховують проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2018 р., включаючи вступний баланс на 01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1, доцільно оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторським висновком на веб-сторінці, починаючи з фінзвітності за 2018 р. (Лист МФУ 35210-06-5/32299 від 07.12.2018).

 

 

Аудиторські послуги  

 

 


<<увесь список>>
11.08.2020
Курси валют
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Ваша думка

Коронавірус в Україні:

Законодавство
УправлінняАудитБухгалтеріяПравоКадриПро нас
© 2003-2020 OLZA
Kyiv, Ukraine