Об'єктивний погляд на ситуацію

Аудит фінансової звітності

Фінансова звітність є унікальним документом в руках фінансового експерта, який за лічені хвилини здатний оцінити фінансовий стан суб'єкта господарювання. А щоб впевнитися, що показники фінансової звітності не містять викривлень, проводиться аудит фінансової звітності.

Чинним законодавством України передбачено перелік суб'єктів господарювання, фінансова звітність яких підлягає обов'язковому аудиту.

На підставі показників фінансової звітності власники бізнесу приймають управлінські рішення щодо розширення або згортання напрямів діяльності, вкладання коштів в той чи інший проект, надання фінансових або товарних кредитів, ротації кадрів тощо. Дані фінансової звітності також активно використовуються іншими користувачами, зокрема інвесторами, кредиторами, державними органами. Отже, аудит фінансової звітності проводиться з метою надання впевненості користувачам щодо фінансового стану підприємства.

Залежно від цілей проведення аудиту процедура перевірки відрізняється, що впливає на предмет, тривалість та вартість послуг.

 

МИ ПРОПОНУЄМО

Аудит фінансової звітності

Перевірка показників річної фінансової звітності за стандартами МСА. Під час проведення аудиту проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, перевіряються первинні документи (установчі, бухгалтерські, юридичні), а також інша нефінансова інформація, яка може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.        

Результатом проведення аудиту є Звіт незалежного аудитора, в якому аудитор висловлює думку чи складена фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах.

 

Огляд фінансової звітності

Перевірка показників фінансової звітності, але менш поглиблено, ніж це передбачено аудитом фінансової звітності. При огляді аудиторські процедури проводяться в основному через запити до персоналу та тестування. Водночас клієнт повинен надати доступ до всієї інформації (записів, документів тощо), що стосується предмету завдання.

Результатом проведення огляду є Звіт фахівця з огляду, в якому надається висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

У разі виявлення суттєвих відхилень аудитор може запропонувати змінити огляд на інший тип завдання або відмовитися від надання висновку чи від виконання завдання.


 

 

 

 

 


Аудит

Ваша думка

Чи працює ваше підприємство під час воєнного стану

Законодавство
УправлінняАудитБухгалтеріяПравоПерсоналПро нас
© 2003-2024 OLZA
Kyiv, Ukraine