Світ ефективного бізнесу

Фінансовий аудит

Фінансовий аудит господарської діяльності підприємства - перевірка даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності з метою висловлення думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах. Суттєвими показниками вважаються такі данні, які можуть вплинути на прийняття управлінських рішень.

З 2003 року аудитори України здійснюють свою діяльність відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які містять основні принципи, процедури та вимоги при здійсненні перевірок та інших завдань. Тому відповідно до мети проведення перевірки фінансовий аудит має декілька видів.

МИ ПРОПОНУЄМО

Аудит фінансової звітності

Мета перевірки - підтвердження показників річної фінансової звітності.

В процесі перевірки аудитор ретельно перевіряє господарські операції, бухгалтерську і юридичну документацію та фінансову звітність.

Результатом проведення аудиту є Аудиторський висновок, в якому аудитор висловлює думку стосовно того, чи достовірно відображає фінансова звітність  інформацію у всіх суттєвих аспектах.

Надання впевненості

Мета перевірки - отримати впевненість стосовно того, чи не містить інформація з предмету перевірки суттєвих викривлень в результаті помилки або шахрайства.

Предметом перевірки може бути:

 • Оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання;
 • Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку;
 • Оцінка рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
 • Оцінка діяльності підприємства вимогам податкового законодавства;
 • Оцінка ефективності системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
 • Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю;
 • Здійснення на замовлення аналізу та розрахунків економічних і фінансових показників;
 • Інше.

Результатом проведення перевірки є Аудиторський висновок, в якому аудитор зазначає суттєві викривлення та рекомендації щодо їх усунення.

Узгоджені процедури

Мета перевірки - виконання аудитором тих процедур, які були узгоджені сторонами.

Предметом перевірки можуть бути окремі статі балансу, окремі бухгалтерські рахунки або окремі господарські операції:

 • Підтвердження внесків до статутного капіталу;
 • Підтвердження наявності основних засобів, їх балансової вартості;
 • Підтвердження цільового використання коштів;
 • Підтвердження дебіторської або кредиторської заборгованості;
 • Підтвердження розрахунків з працівниками;
 • Підтвердження розрахунків по податках і зборах;
 • Інформаційна довідка для правоохоронних органів, суду;
 • Інше.

Результатом проведення перевірки є Звіт про фактичні результати,на підставі якого замовник-користувач робить власні висновки.

Підготовка інформації

Допомога управлінському персоналу в підготовці фінансової інформації:

 • річна фінансова звітність за національними стандартами (НПБО);
 • річна фінансова звітність за міжнародними стандартами (МСФЗ);
 • фінансовий звіт для внутрішнього використання;
 • інше.

 

ЗРОБІТЬ СВІЙ ВИБІР!

 

ТАРИФИ

 

 

 

Аудит

Ваша думка

Какой соцсетью Вы пользуетесь чаще всего

Новини
МенеджментАудитПраво1С: ПідприємствоГалузіПро нас
© OLZA, 2017
Kyiv, Ukraine