Світ ефективного бізнесу

Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності - перевірка показників фінансової звітності щодо їх ґрунтовності та достовірності в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Суттєвими викривленнями вважаються такі данні, які окремо або в сукупності можуть вплинути на економічні рішення користувачів фінансової звітності.

Метою аудиту є підвищення ступеня довіри користувачів до фінансової звітності.

Користувачами фінансової звітності є:

В процесі аудиту перевіряються бухгалтерські, юридичні та кадрові документи з метою отримання аудиторських доказів та впевненості щодо відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

В результаті проведення аудиту видається Аудиторський висновок, в якому аудитор висловлює свою думку про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

 


 

Слідкуйте за акціями 

 


 

Аудит

Ваша думка

Чи хотіли б Ви мати власний бізнес?

Новини
МенеджментАудитКонсалтингITГалузіПро нас
© OLZA, 2017
Kyiv, Ukraine