Світ ефективного бізнесу

Аудит фінансової звітності

Фінансовий аудит - перевірка фінансового стану підприємства з метою виявлення суттєвих помилок або шахрайських дій під час ведення господарської діяльності.

Фінансова звітність є унікальним документом в руках професіонала, який за лічені хвилини спроможний оцінити фінансовий стан суб'єкта господарювання. На підставі показників фінансової звітності власники бізнесу приймають управлінські рішення щодо розширення або згортання напрямів діяльності, вкладання коштів в той чи інший проект, надання фінансових або товарних кредитів, ротації кадрів тощо. Дані фінансової звітності також активно використовуються іншими користувачами, зокрема інвесторами, кредиторами, державними органами.

Отже, аудит фінансової звітності проводиться з метою надання користувачам впевненості щодо фінансового стану підприємства.

В залежності від цілі проведення перевірки аудиторські процедури відрізняються, що впливає на найменування, тривалість та вартість послуг.

 

МИ ПРОПОНУЄМО

Аудит фінансової звітності

Перевірка показників річної фінансової звітності за стандартами МСА. Під час проведення аудиту проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, перевіряються первинні документи (установчі, бухгалтерські, юридичні), а також інша нефінансова інформація, яка може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.        

Результатом проведення аудиту є Звіт незалежного аудитора, в якому аудитор висловлює думку чи складена фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах.

Суб'єкти, які підлягають обов'язковому аудиту фінансової звітності  >>

 

Огляд фінансової звітності

Перевірка показників фінансової звітності, але менш поглиблено, ніж це передбачено аудитом фінансової звітності. При огляді аудиторські процедури проводяться в основному через запити до персоналу та тестування. Водночас клієнт повинен надати доступ до всієї інформації (записів, документів тощо), що стосується предмету завдання.

Результатом проведення огляду є Звіт з огляду фінансової звітності, в якому надається висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

У разі виявлення суттєвих відхилень аудитор може запропонувати змінити огляд на інший тип завдання або відмовитися від надання висновку чи від виконання завдання.


Завдання з надання впевненості

Перевірка будь-яких даних як фінансової, так і нефінансової інформації. Завданням може виступати як вивчення будь-яких фактів, так і оцінка діяльності окремого підрозділу або підприємства в цілому.

Результатом проведення перевірки є Звіт з надання впевненості, в якому аудитор висловлює думку щодо результатів перевірки. 

Найбільш поширені завдання даного типу перевірки  >>

 

Завдання з виконання узгоджених процедур

Перевірка достовірності окремих операцій (даних). Предметом замовлення можуть бути окремі статі балансу, окремі бухгалтерські рахунки або окремі фінансово-господарські операції.

Результатом проведення перевірки окремих операцій є Звіт про фактичні результати. Аудитор думки не висловлює, а отже користувачі звіту самостійно роблять свої висновки.

Найбільш поширені завдання з перевірки   >>

 

 

 

 

Якщо Ви не змогли визначитися з предмету аудиту телефонуйте до служби підтримки клієнтів 044 337 20 13

 

 

 


Аудит & Бухгалтерія

Ваша думка

Теперішня робота для Вас це:

Законодавство
УправлінняАудит & БухгалтеріяПравоКадриПрограми ПКПро нас
© 2003-2020 OLZA
Kyiv, Ukraine