Світ ефективного бізнесу

Аудиторські послуги

Аудиторська діяльність в Україні регулюється законом "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Аудиторські послуги можуть надавати фізичні особи - сертифіковані аудитори та суб'єкти аудиторської діяльності, які мають в штаті сертифікованих аудиторів, що внесені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Олза Аудит повністю відповідає всім вимогам законодавства.

Аудиторські послуги передбачають перевірку фінансової звітності та/або окремих її елементів, аналіз фінансово-господарського стану підприємства, моніторинг вчинення юридичних дій та інші послуги відповідно до міжнародних стандартів аудиту з метою виявлення суттєвих недоліків, помилок, викривлень та шахрайських дій.

Результатом надання аудиторських послуг є аудиторський звіт, який містить для користувачів корисну інформацію для прийняття ними економічних та управлінських рішень. Користувачами аудиторського звіту є регулятори, вищі органи управління влади та власників, кредитори, інвестори, постачальники тощо.

 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

перевірка бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність  >>

 

 

 

АУДИТ НА ЗАМОВЛЕННЯ ВЛАСНИКІВ, ІНВЕСТОРІВ

перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта з метою виявлення порушень, шахрайських дій  >>

 

 

АУДИТ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

перевірка бухгалтерських документів та господарських операцій на відповідність вимогам грантодавця щодо цільового використання коштів  >>

 

АУДИТ ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРЖНИКА

перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта на вимогу кредиторів та інвесторів з метою виявлення негативних факторів та надання прогнозних даних  >>

 

АУДИТ ПІД ЧАС БАНКРУТСТВА

аналіз фінансового стану боржника під час санації або порушенні справи про банкрутство за зверненням арбітражного керуючого, за ухвалою суду   >>

 


ОЛЗА - надійна допомога Вашому бізнесу

 

Аудит

Ваша думка

Коронавірус в Україні:

Законодавство
УправлінняАудитБухгалтеріяПравоКадриПро нас
© 2003-2020 OLZA
Kyiv, Ukraine