Об'єктивний погляд на ситуацію

Аудиторські послуги

Аудиторські послуги передбачають перевірку фінансової звітності та/або окремих її елементів, аналіз фінансово-господарського стану підприємства, аудит управлінського обліку, моніторинг вчинення юридичних дій та інші послуги, пов'язані з ефективністю та виявленням суттєвих недоліків, помилок, викривлень та шахрайських дій.

Аудиторська діяльність в Україні регулюється законом "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Аудиторські послуги можуть надавати фізичні особи - сертифіковані аудитори та суб'єкти аудиторської діяльності, які мають в штаті сертифікованих аудиторів та внесені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Олза Аудит внесена до такого Реєстру.

Результатом надання аудиторських послуг є аудиторський звіт, який містить для користувачів (замовників) корисну інформацію, зокрема фактичний фінансовий стан суб'єкта та виявленні недоліки, на підставі яких користувачі приймають економічні чи управлінські рішення. Користувачами аудиторського звіту є інвестори (власники), регулятори, вищі органи влади, кредитори, постачальники та інші.

 

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

перевірка показників фінансової звітності та висловлення думки аудитора про її відповідність  >>

 

 

 

АУДИТ НА ЗАМОВЛЕННЯ ВЛАСНИКІВ, ІНВЕСТОРІВ

перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта з метою виявлення недоліків, порушень, шахрайських дій  >>

 

 

АУДИТ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

перевірка бухгалтерських документів та господарських операцій на відповідність вимогам грантодавця щодо цільового використання коштів  >>

 

АУДИТ ПІД ЧАС ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРЖНИКА

перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта на вимогу кредиторів та інвесторів з метою виявлення негативних факторів та надання прогнозних даних  >>

 

АУДИТ ПІД ЧАС БАНКРУТСТВА

аналіз фінансового стану боржника під час санації або порушенні справи про банкрутство за зверненням арбітражного керуючого, за ухвалою суду   >>

 


ОЛЗА - надійна допомога Вашому бізнесу


 

Аудит

Ваша думка

Чи працює ваше підприємство під час воєнного стану

Законодавство
УправлінняАудитБухгалтеріяПравоПерсоналПро нас
© 2003-2024 OLZA
Kyiv, Ukraine