Об'єктивний погляд на ситуацію

Аудит під час банкрутства

Фізична або юридична особа (боржник), яка неспроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких настав, визнається неплатоспроможною. Умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів регулюються Кодексом України з процедур банкрутства, який введений в дію з 21.10.2019 року.

Ініціаторами у справі про банкрутство є юридичні або фізичні особи, контролюючий орган та інші державні органи (кредитори), які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника, а також сам боржник у разі загрози його неплатоспроможності.

До відкриття провадження у справі про банкрутство боржник за рішенням його власників (засновників, учасників, акціонерів) має право ініціювати процедуру санації з метою запобігання банкрутству та відновлення його платоспроможності. До плану санації можуть бути включені такі кроки, як надання власниками або іншими заінтересованими особами фінансової допомоги для погашення боржником грошових зобов’язань, вжиті управлінські, організаційно-господарські, інвестиційні, технічні, фінансово-економічні та правові заходи. До плану санації додається ліквідаційний та фінансовий аналіз з метою надання кредиторам впевненості щодо вигідності умов плану санації та здатність боржника його виконати.  

Якщо план санації  не підтриманий кредиторами суд за заявою кредиторів відкриває провадження у справі про банкрутство та призначає ліквідатора - арбітражного керуючого, який зобов’язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, вивчати становище на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

В ухвалі про відкриття провадження у справі господарський суд може зобов’язати боржника провести аудит. Якщо боржник не має для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора (кредиторів) за його (їхньою) згодою.

 

МИ ПРОПОНУЄМО

 

Результатом надання послуг є Звіт, в якому аудитор зазначить усі недоліки та неправомірні дії, які суттєво вплинули на погіршення фінансового стану підприємства.

 


 

 

Заходи під час плану санації  >>

 

 

 

 

Аудит

Ваша думка

Чи працює ваше підприємство під час воєнного стану

Законодавство
УправлінняАудитБухгалтеріяПравоПерсоналПро нас
© 2003-2024 OLZA
Kyiv, Ukraine