Світ ефективного бізнесу

Бухгалтерський облік на підприємстві

Бухгалтерський облік - процес збирання, накопичення, реєстрації та узагальнення інформації про діяльність підприємства з метою прийняття менеджментом економічних рішень. Бухгалтерський облік в Україні регулюється національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку НП(С)БО, а для певної категорії суб'єктів господарювання - міжнародними стандартами МСБО. Але щороку ці розбіжності стираються завдяки поступовому переходу України на рейки міжнародних стандартів МСБО, що підтверджується останніми змінами до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Важливу роль при веденні бухгалтерського обліку відіграє вибір та застосування конкретних правил та принципів облікової політики, завдяки якій забезпечується єдиний підхід при оформлені бухгалтерських операцій та складанні фінансової звітності.

Бухгалтерські послуги, що надаються аудиторськими компаніями України, щороку зростають у середньому на 12%. Але значний стрибок росту відбувся у 2015 році та становив 54% у порівнянні з 2014 роком.

 

МИ ПРОПОНУЄМО


Організація бухгалтерського обліку

Запорукою якісного бухгалтерского обліку на підприємстві є професійно розроблений Наказ про облікову політику.

Організований належним чином бухгалтерський облік особливо важливий на етапі створення бізнесу, адже закладаючи професійний "фундамент", бухгалтерська служба у майбутньому ефективно виконуватиме свої функції, надаваючи достовірну інформацію менеджменту та якісні звіти контролюючим органам. Дані бухобліку - неабияке джерело інформації для прийняття рішень щодо стимулювання персоналу чи виплати дивідендів.

 

 

Відновлення бухгалтерського обліку

Відсутність на підприємстві бухобліку призводить до хаосу і, як наслідок, до безконтрольності використання коштів.

Відновлення бухгалтерського обліку надасть можливість контролювати грошові потоки, заборгованість контрагентів, товарні залишки на складах, а також аналізувати витрати та оптимізувати податки.

 

Ведення бухгалтерського обліку

Завдяки професіоналізму наших бухгалтерів та досконалої організації обслуговування клієнтів, Ви навчитеся використовувати дані бухгалтерського обліку для ефективного управління бізнесом.

 

Складання звітності

Фінансова та податкова звітності складаються на основі бухгалтерського обліку. Як правило, ми не практикуємо складання звітності на постійній основі, ця послуга входить до комплексу з аутсорсингу. Але в окремих випадках ми беремо на себе зобов'язання по складанню звітності при умові наявності бухобліку.    

 

ЗРОБІТЬ СВІЙ ВИБІР!

 

Слідкуйте за акціями 

 

 

 

Консалтинг

Ваша думка

Ви підтримуєте податок на виведений капітал?

Законодавство
МенеджментАудитКонсалтингПрограми ПКЗаходиГалузіПро нас
© OLZA, 2018
Kyiv, Ukraine